สล็อตแตกง่าย ประวัติ วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2565 เช็กกฎหมาย สิทธิคุ้มครองแรงงานที่ควรรู้

สล็อตแตกง่าย ประวัติ วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2565 เช็กกฎหมาย สิทธิคุ้มครองแรงงานที่ควรรู้

สล็อตแตกง่าย ส่องประวัติ วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม คือวันสำคัญที่จัดตั้งขึ้นเพื่อยกย่องและให้ความสำคัญของแรงงาน เตรียมเช็กกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และสิทธิประโยชน์ที่จะต้องได้รับจากนายจ้างหรือบริษัท สรุปรายละเอียดให้ชัด ๆ วันแรงงานแห่งชาติ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานบริษัทหยุดไหม ตรงกับวันอะไร เช็กคำตอบได้เลยที่นี่

เนื่องในวันสำคัญ เทศกาลวันหยุด วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2565 

เชิญชวนทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของ แรงงาน ที่ไม่ว่าจะตำแหน่งไหน อาชีพอะไร ก็เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นไปอีก แต่กว่าจะมีวันนี้ได้ต้องผ่านเหตุการณ์อะไรมาบ้าง อ่านประวัติ ที่มา วันแรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค. 65 กันได้เลย

เปิดประวัติน่าสนใจ วันแรงงานแห่งชาติ (ภาษาอังกฤษ Mayday) ที่มีความสำคัญต่อผู้ที่เป็นแรงงาน ลูกจ้าง และพนักงานต่าง ๆ โดยวันนี้ 1 พ.ค. 65 วันแรงงานแห่งชาติ ในประเทศไทย เริ่มต้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2475 ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานกระบวนการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง นายจ้าง และ ลูกจ้าง

โดยในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2499 คณะกรรมการการจัดงาน ที่ระลึกแรงงาน ได้มีการจัดประชุมขึ้นและมีความเห็นว่า ควรกำหนดให้ วันที่ 1พฤษภาคม เป็นวันระลึกวันแรงงานไทย จึงได้มีหนังสือถึง นายกรัฐมนตรี ขอให้ทางราชการรับรอง วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันกรรมกรแห่งชาติ และต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวันแรงงานแห่งชาติ

นับจากนั้นเป็นต้นมา รัฐบาลไทย ได้ทำการขยายกิจการ ด้านแรงงานสัมพันธ์มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งได้มีประกาศใช้ พระราชบัญญัติ กำหนดวิธีระงับข้อพิพาทแรงงานปี พ.ศ. 2500 มีพระราชบัญญัติแรงงาน ให้ลูกจ้างมีสิทธิหยุดงาน ประจำปี ในวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม เป็นต้นมา

จุดประสงค์ของการจัดตั้ง วันแรงงาน แห่งชาติ 1 พฤษภาคม ก็เพื่อให้ประชาชน ตระหนักรู้ถึง ผู้ใช้แรงงาน ไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตาม ที่พวกเขาเหล่านั้นได้เป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ ให้เติบโตยิ่งขึ้น

วันแรงงานแห่งชาติ คือวันหยุดชดเชยประจำปีของแรงงาน โดยในปีนี้จะตรงกับวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 (หยุดชดเชยในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565) ซึ่งพนักงานในบริษัทเอก หรือผู้ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการชนส่วนมากจะได้หยุดชดเชยในวันนี้ แต่ผู้ที่เป็นข้าราชการ หรือทำงานในหน่วยงานรัฐจะไม่ได้หยุด แต่ข้าราชการและผู้ที่ทำงานในหน่วยงานรัฐ จะเริ่มหยุดอีกครั้งในวันฉัตรมงคล ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 และวันพืชมงคล ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 (ซึ่งพนักงานบริษัทเอกชนไม่ได้หยุดในวันนี้)

สรุป วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2565 ข้าราชการหยุดไหม

สำหรับ วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2565 ลูกจ้าง แรงงาน หรือพนักงานในบริษัทเอกชนจะได้หยุดชดเชยในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 ส่วนข้าราชการ หรือผู้ที่ทำงานในรัฐวิสาหกิจ จะไม่ได้หยุดชดเชยในวันแรงงานแห่งชาติ

วันแรงงาน แห่งชาติ 1 พฤษภาคม กับกฎหมายแรงงานที่ควรรู้ วันแรงงานแห่งชาติ นอกจากจะเป็นวันสำคัญ ของแรงงานไทยทุกคน ก็ยังมีเรื่องของ สิทธิแรงงาน และความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง และลูกจ้างแรงงานที่ควรรู้ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ทั้งอัตราจ้างงาน จำนวนชั่วโมงในการทำงานในแต่ละวัน สภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในที่ทำงาน จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ สิทธิแรงงานตามกฎหมายไทย ที่มีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

เวลาในการทำงาน | วันแรงงานแห่งชาติ สิ่งหนึ่งที่ควรรู้ในวันแรงงานแห่งชาติคือ กฎหมายแรงงานที่ควรรู้ ซึ่งในส่วนของการทำงานของแรงงาน กำหนดให้ทำงานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง และไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่หากเป็นงานเสี่ยงอันตราย กำหนดให้ทำไม่เกิน 7 ชั่วโมงต่อวัน และไม่เกิน 42 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

อีกสิ่งหนึ่งที่วันแรงงานแห่งชาติให้ความสำคัญ คือ การตระหนักรู้ว่า ลูกจ้าง แรงงาน มีสิทธิพักติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 5 ชั่วโมงแรกของการทำงาน

วันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดประจำปี | วันแรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค. 65 สำหรับวันหยุดประจำสัปดาห์ แรงงาน ลูกจ้าง ต้องมีวันหยุดไม่น้อยกว่า 1 วัน ต่อสัปดาห์  โดยมีระยะห่างไม่เกิน 6 วัน ส่วนวันหยุดตามประเพณี เทศกาลต่าง ๆ ลูกจ้างแรงงาน ต้องได้รับวันหยุดตามประเพณี ไม่ต่ำกว่า 13 วัน ต่อปี โดยต้องรวมวันแรงงานแห่งชาติเข้าไปด้วย

วันหยุดพักผ่อนประจำปี | วันแรงงานแห่งชาติ หากลูกจ้าง แรงงาน ผู้นั้น ทำงานติดต่อกันจนครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีไม่น้อยกว่า 6 วัน ต่อปี

การทำงานล่วงเวลา ค่าล่วงเวลา และการทำงานในวันหยุด | วันแรงงานแห่งชาติ ในกรณีสุดวิสัยที่งานมีลักษณะต้องทำติดต่อกันไป หากหยุดการทำงานอาจส่งผลให้งานเสียหาย นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดเท่าที่จำเป็นได้ ในกรณีที่มีการทำงานล่วงเวลาต่อจากเวลาทำงานปกติไม่น้อยกว่า สองชั่วโมง นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพัก ไม่น้อยกว่ายี่สิบนาที ก่อนที่ลูกจ้างเริ่ม สล็อตแตกง่าย